There was an error in this gadget

Tuesday, 8 November 2011

JENIS - JENIS PENGETAHUAN

Pengetahuan ialah kefahaman yang datang daripada kombinasi data, maklumat, pengalaman dan interpretasi peribadi. 


KLASIFIKASI PENGETAHUAN
  • Pengetahuan Deklaratif
  • Pengetahuan tatacara
  • Pengetahuan Struktur
  • Pengetahuan Eksplisit
  • Pengetahuan Tanpa Kata-Kata

MENURUT BLOOM :
  • Pengetahuan Fakta
  • Pengetahuan Konsep
  • Pengetahuan Prosedur
  • Pengetahuan Metakognitif
 

No comments:

Post a Comment