Tuesday, 27 September 2011

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

PELAJARAN HARI INI (22 SEPTEMBER 2011)
Hari ini saya belajar tentang model instruksi / pengajaran. Terdapat beberapa asas pembinaan model instruksi / pengajaran. Antaranya ialah :
 • Berasaskan teori pembelajaran (behavioris, kognitivis, humanis, sosialis, konstruktivis)
 • Berasaskan pemusatan guru atau pelajar
 • Berasaskan bilangan pelajar (beramai-ramai, berkumpulan, individu)
 • Berasaskan darjah penstrukturan (degree of structuredness)

Hari ini di dalam kelas, pensyarah lebih menekankan model instruksi / pengajaran yang berasaskan teori pembelajaran konstruktivisme.

PENGERTIAN KONSTRUKTIVISME
Konstruktivisme = proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia.

Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina pengetahuan ikut pengalaman. Pembelajaran hasil daripada usaha murid sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid.

Untuk memahami pengajaran dengan berkesan, pelajar perlu mencapai ketiga-tiga aspek berikut :
 • minds-on
 • hands-on
 • hearts-on

Prinsip asas konstruktivisme
 •  Pelajar membina, meruntuh dan membina semula pengetahuan pelajar sendiri
 • Membina, meruntuh dan membina semula sesuatu makna ialah pembelajaran
 • Pembelajaran berlaku apabila pelajar menstruktur semula idea sedia ada mereka dengan menghubungkaitkan idea baru dengan yang lama.

Prinsip pembelajaran konstruktivisme
 •  Pembelajaran ialah proses yang berterusan dan aktif
 • Pembelajaran melibatkan aktiviti mental dan juga sosial
 •  Pembelajaran melibatkan usaha
 • Pembelajaran perlu ada konteks
 • Pelajar memerlukan pengetahuan untuk belajar
 

  Monday, 26 September 2011

  PELAJARAN HARI INI - 20 SEPT 2011

  Hari ini saya meneruskan pelajaran bersama Dr.Nurul untuk mendalami lagi ilmu penaksiran dan yang berkaitan dengannya. Hari ini saya mempelajari 5 perkara baru selain 'Penaksiran' iaitu :
  • Pendidikan
  • Pengajaran
  • Pembelajaran
  • Instruksi
  • Teknologi
  Kelima-lima perkara ini termasuk penaksiran saling berkait rapat antara satu sama lain. Pengajaran, pembelajaran, instruksi, teknologi dan penaksiran merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam sistem pendidikan. Jadual di bawah menunjukkan apa yang telah saya pelajari dan dapati dalam kelas pada hari ini.


  What you know
  What you want to know
  How to find out
  What you learned
  Assessment 
  What is assessment?

  What is the relationship between assessment and learning?

  what is teaching?

  What is education?

  What is technology?

  What is learning?

  What is instruction?
  By finding information in internet

  By finding information from books,articles,newspaper,etc

  By asking lecterur, friends and etc
  Belajar tentang konsep dan maksud pendidikan,pengajaran, pembelajaran,instruksi,teknologi dan penaksiran.

  Dapat menerangkan tentang perkaitan kelima-lima perkara di atas.

  Mengetahui bahawa teknologi bukan hanya alat semata-mata tetapi ia juga merupakan suatu idea atau sumber untuk pengajaran dan pembelajaran.

  Intruksi merupakan suatu arahan yang berkaitan dengan pengajaran dan ia bukan hanya datang dari guru sahaja. Instruksi boleh datang dari medium lain seperti melalui komputer dan sebagainya.

  Friday, 16 September 2011

  WHAT IS ENERGY???

  Energy is the capacity to do work. When we do some work, we are applying some energy on it. Energy is a conserved quantity which means that the total amount of energy in the universe is a constant. Energy cannot be created or destroyed but only can be changed or redistributed from one form to another.


  For example : WIND ENERGY - ELECTRICAL ENERGY


  Energy is the key ingredient to any activity. Adequacy of energy supply is important for acceleration of economic development. However, the used of energy produces some undesirable impacts on the environment and climate.


  Statistic showed that the demand of energy is increased due to the increase of the human life. The increment is about 65% (1996-2020). Developing countries needs more energy as compared with developed countries.  BAGAIMANA KENIDUPAN TANPA TENAGA???
  Pernahkan anda membayangkan hidup anda tanpa sebarang tenaga? Wah, pasti dapat dibayangkan bagaimana teruknya kehidupan tanpa tenaga. Tenaga secara fiziknya ditafsirkan sebagai keupayaan melakukan kerja. Semakin banyak tenaga semakin cepatlah kita melakukan kerja. Dalam konteks ini, kita ingin membincangkan tentang tenaga yang memenuhi keperluan kita seperti tenaga elektrik, tenaga haba dan sebagainya. Kehidupan kita pasti jadi hura-hara tanpa sebarang tenaga. Tanpa tenaga segala urusan tidak dapat dilaksanakan. Kilang-kilang pemprosesan tidak dapat beroperasi tanpa bekalan tenaga elektrik. Lalu lintas jadi hura-hara kerana tiada lampu isyarat sebagai panduan para pemandu. Kita akan kembali ke zaman dulu kala tanpa sebarang tenaga seperti tenaga elektrik yang mana merupakan tenaga yang sangat penting kepada manusia kerana segala urusan pekerjaan bergantung terhadapnya. Dunia ini pasti gelap gelita tanpa cahaya daripada lampu-lampu yang menerangi kegelapan malam. Kita akan mula menghasilkan api daripada pelita atau unggun api. 
   
          Selain itu kehidupan manusia jadi mundur dan tidak dapat berkembang. Kita akan jadi masyarakat yang hidup dalam serba kekurangan dan segala-galanya jadi terbatas tanpa tenaga. Kehidupan juga tidak berkembang maju. Penyakit berleluasa tanpa kawalan dan kita tidak mampu bergerak jauh.

  Imagine a Life Without Energy

   


  BAGAIMANAKAH KEKURANGAN TENAGA MEMPENGARUHI KEHIDUPAN KITA???
  Sejak Malaysia merdeka, negara kita semakin mengalami transformasi dan menuju ke arah negara yang membangun.Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia kaya dengan sumber alam yang boleh dimajukan untuk menjadi sumber tenaga.Namun, pernahkah kita bayangkan kehidupan kita sekiranya sumber tenaga ini semakin berkurangan?Pasti kehidupan kita menjadi porak-peranda dan tidak tentu arah.Manusia pasti berebut-rebut untuk menggunakan sumber tenaga yang semakin terhad.Sebagai contoh,sumber tenaga elektrik yang semakin terhad menyebabkan segala urusan menjadi terbatas.Kilang-kilang tidak dapat beroperasi sepenuhnya.Lalu lintas menjadi tidak terkawal.Segala urusan yang melibatkan transaksi bank menjadi terbatas.Lapangan-lapangan terbang terpaksa menghadkan jadual penerbangannya dan banyak lagi implikasi yang boleh berlaku.Selain itu, kenaikan harga tenaga elektrik juga akan berlaku dan masyarakat dunia terpaksa menanggung serta membayar kos penggunaan bil elektrik yang semakin tinggi.Berkemungkinan juga terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dalam situasi ini untuk mendapatkan keuntungan tersendiri

  WAJARKAH TENAGA NUKLEAR MENJADI TENAGA DOMINAN DI MALAYSIA???
  Melalui info yang saya perolehi daripada wikipedia, ia ada menyebut bahawa tenaga nuklear kadangkala disebut sebagai tenaga atom merupakan sejenis tenaga yang mengikat nukleas sesebuah atom.Tenaga ini boleh dibebaskan melalui tindakbalas nuklear seperti pereputan radioaktif serta pembelahan atau pelakuran nuklear. Selain itu, ia juga merujuk kepada teknologi atau industri tenaga nuklear yang membolehkan penjanaan tenaga sekunder seperti tenaga elektrik. Tenaga nuklear ini dihasilkan dari reaksi nuklear (iaitu bukan letupan) terkawal. Loji komersial menggunakan reaksi pembelahan nuklear untuk menghasilkan elektrik. Reaktor utiliti elektrik memanaskan air untuk menghasilkan wap, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik.

            Bagi pendapat saya, tenaga nuklear boleh dijadikan sebagai sumber tenaga dominan di Malaysia.Isu ini sememangnya telah hangat diperkatakan kerana kebanyakan masyarakat Malaysia memandang tenaga nuklear sebagai satu tenaga yang membawa banyak keburukan kepada mereka.Kita rakyat Malaysia kurang didedahkan dengan kebaikan tenaga nuklear sebaliknya kita lebih banyak terdedah kepada keburukan tenaga tersebut.Kita dikejutkan dengan pelbagai bencana nuklear seperti yang berlaku di Jepun baru-baru ini.Loji nuklear mereka telah meletup dan terbakar akibat tsunami yang melanda negara tersebut sehingga menyebabkan kebocoran radiasi yang membahayakan kesihatan mereka.Jika difikir logik, Malaysia bebas dari bencana alam yang teruk seperti gempa, tsunami dan sebagainya.Pembinaan tenaga nuklear jika difikir secara lebih mendalam boleh membawa keuntungan jangka pangjang kepada negara kerana ia mampu menghasilkan sejumlah tenaga yang banyak hanya dengan kuantiti yang sedikit bagi menampung keperluan negara.Jadi, mengapa tidak kita cuba menyelidiki lebih lanjut lagi tentang idea menjadikan tenaga nuklear sebagai tenaga dominan di Malaysia.

  Monday, 12 September 2011

  PELAJARAN HARI INI

  Hari ini saya mempelajari cara-cara membuat blog. Best dapat ilmu teknologi yang baru. Pelajaran pertama bersama Dr.Nurul pada hari ini ialah tentang PENAKSIRAN...

  PENAKSIRAN = Proses mengumpal maklumat/data tentang apa yang pelajar tahu dan boleh lakukan!!!!!

  Untuk dikongsi bersama ialah : Ways of Assesments

  1)Test
  2)Questionaire
  3)Quiz
  4)Courseworks

  Apakah Kepentingan Penaksiran dalam sesuatu Project Based Learning (PBL)???

  Konsep PENAKSIRAN digunakan bagi mengukur tahap kreativiti serta kebolehan pelajar dalam sesuatu bidang terutama yang melibatkan PBL.Pelajar diberi situasi atau masalah untuk diselesaikan dan melalui itu guru, pensyarah atau penilai menggunakan teknik penaksiran untuk menilai kebolehan pelajar dalam menyesaikan sebarang masalah yang diberi.Melaluinya guru dapat mengenalpasti identiti serta keupayaan terpendam yang ada dalam diri seseorang pelajar.

  Terdapat beberapa jenis penaksiran seperti:

  • Formative assesment
  • Summative assesment
  • Peer assesment
  • Self assesment
  FORMATIVE ASSESMENT
  Formative assesment is a range of formal and informal assesment procedures employed by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment. It typically involves qualitative feedback for both student and teacher that focuses on the details of content and performance. 

  SUMMATIVE ASSESMENT
  Summative assesment refers to the assesment of the learning and summarizes the development of learners at a particular time. Summative assesment is characterized as assesment of learning and is differ from formative assesment which is assesment for learning.  

  SELF OR PEER ASSESMENT
  Self or peer assesment is a process whereby students or their peers grade assignments or test based on teacher's benchmarks. The practise is employed to save teachers time and improve students' understanding of course materials as well as improve their metacognitive skills. Rubrics are often used in conjunction with self- and peer- assesment.  

  PARTICIPATION RUBRIC
  Participation rubric or rubric itself is used as a tool for collecting data. It is always been used in group assesment. 

  PROJECT BASED LEARNING (PBL)
  From wikipedia the free encyclopedia, stated that PBL is the use of in-depth and rigorous classroom projects to facilitate learning and assess student competence. PBL focuses on student-centered inquiry and group learning with the teacher acting as a facilitator.
            The purpose of PBL is to allow students to work in groups or by themselves and allows them to come up with ideas and realistic solutions or presentations. Students take a problem and apply it to a real life situation with these projects. PBL is a different teaching technique promotes and practices new learning habits. PBL also helps to develop students creative thinking skills by showing that there are many ways to solve a problem.